063 269 685‬ info@fokuscentar.rs

Upravljanjem stresom i prevencija burnout-a

U današnjim uslovima poslovanja profesionalni stres a naročito sindrom izgaranja na poslu, predstavljaju profesionalne i lične probleme koji, dugoročno gledano, utiču na psiho-fizičko zdravlje zaposlenog, na rezultate njegovog rada i motivaciju, i na život uopšte.

Smanjena radna efikasnost, smanjenje ličnog angažovanja i tendencija ka samoomalovažavanju imaju za posledicu gubitak osećaja sposobnosti, postignuća i produktivnosti u radu.

Oduvek je bilo bolje sprečiti nego lečiti. Prevencija je bitna kako bi sprečili pojavljivanje sindroma izgaranja i ojačali ličnu otpornost.

Edukacija i trening su jedna od najkorisnijih metoda u ublažavanju i prevladavanju sindroma burnout-a.

Moduli:

 • Komunikacija sa sobom i okruženjem
 • Upravljanje sobom u vremenu
 • Upravljanje stresom
 • Prevencija sindroma izgaranja

Način rada

Fizičko okupljanje

U vašim ili našim prostorijama

Online aktivnosti

Putem Zoom ili neke druge platforme

Kombinovano

Imamo iskustvo sa treninzima gde je jedan deo učesnika fizički prisutan u prostoru a drugi deo je online i učestvuje u radu. Tako da možemo garantovati za visok kvalitet treninga i u ovoj opciji.

Praćenje, Podrška i Evaluacija

Po završenom treningu izuzetno je važno  podstaći i podržati polaznike da primenjuju u praksi i trajno usvoje stečena znanja. U zavisnosti od vrste treninga i želje klijenta podršci pristupamo na više različitih načina:

Individualne koučing sesije

Po jedna individulana sesije tokom tri meseca nakon održavanja treninga

Folow up – Refresh radionice

Tri jednodnevne radionice u naredna tri meseca posle treninga

Nakon treninga

 • Prepoznavanje i preventivno delovanje
 • Veća motivisanost, efikasnost i produktivnost
 • Kontrolisanje svojih emocionalnih reakcija na stresne izazove
 • Smanjen stres u radnom okruženju
 • Tehnike i alati za ličnu promenu i prevenciju
 • Pojačan osećaj pripadnosti
 • Svi polaznici dobijaju adekvatan materijal u pdf ili štampanom formatu.

Zajedno sa Vama postavljamo ciljeve i okvire treninga.

Za više informacija kontaktirajte nas

Nakon toga dobijate našu, potpuno personalizovanu ponudu, koja je izrađena samo za Vas.