063 269 685‬ info@fokuscentar.rs

Asertivna komunikacija

Istraživanja pokazuju da asertivni pojedinci znatno brže napreduju u poslovnoj karijeri nego njihove jednako stručne neasertivne kolege, da su efikasniji i efektivniji, da doprinose građenju otvorene i produktivne timske atmosfere, da su zadovoljni poslom, što je i glavni razlog da su vodeće svetske kompanije uvrstile trening asertivnosti u bazičan paket edukacije za svoje zaposlene.

Moduli:

  • Otvorena i precizna komunikacija
  • Stilovi komunikacije
  • Karakteristike asertivog ponašanja i komunikacije
  • Redukovanje uverenja koja narušavaju asertivno ponašanje

Način rada

Fizičko okupljanje

U vašim ili našim prostorijama

Online aktivnosti

Putem Zoom ili neke druge platforme

Kombinovano

Imamo iskustvo sa treninzima gde je jedan deo učesnika fizički prisutan u prostoru a drugi deo je online i učestvuje u radu. Tako da možemo garantovati za visok kvalitet treninga i u ovoj opciji.

Praćenje, Podrška i Evaluacija

Po završenom treningu izuzetno je važno  podstaći i podržati polaznike da primenjuju u praksi i trajno usvoje stečena znanja. U zavisnosti od vrste treninga i želje klijenta podršci pristupamo na više različitih načina:

Individualne koučing sesije

Po jedna individulana sesije tokom tri meseca nakon održavanja treninga

Folow up – Refresh radionice

Tri jednodnevne radionice u naredna tri meseca posle treninga

Nakon treninga

  • Veće samopoštovanje i samopouzdanje
  • Konstruktivno rešavanje konflikata i neslaganja
  • Razvijenije komunikacijske i socijalne vještine
  • Bolje upravljanje emocijama
  • Jasno izražavanje svojih misli i osećanja
  • Svi polaznici dobijaju adekvatan materijal u pdf ili štampanom formatu.

Zajedno sa Vama postavljamo ciljeve i okvire treninga.

Za više informacija kontaktirajte nas

Nakon toga dobijate našu, potpuno personalizovanu ponudu, koja je izrađena samo za Vas.