063 269 685‬ info@fokuscentar.rs

Razvoj zaposlenih

Želite da imate konstantno visok nivo učinka? Mali broj ljudi koji napuštaju kompaniju. Da broj lojalnih mušterija svakodnevno raste?

Bez obzira čime se bavite, pravi način da ostvarite sve ovo jeste da pružite mogućnost svakom zaposlenom da se lično razvija. Briga o zaposlenima je važan aspekt poslovanja svih vodećih kompanija.

Zadovoljan radnik je najveća dobit kompanije.

Moduli:

 • Komunikacija i uticaj
 • Govor preciznosti
 • Aktivno slušanje
 • Davanje fidbeka
 • Upravljanje emocijama
 • Asertivno ponašanje
 • Upravljanje konfliktima
 • Razvoj kreativnosti
 • Rad sa teškim ljudima
 • Ciljevi i planiranje
 • Motivacija
 • Prezentacione veštine
 • NLP
 • PCM
 • Coaching
 • Points of you
 •  

Način rada

Fizičko okupljanje

U vašim ili našim prostorijama

Online aktivnosti

Putem Zoom ili neke druge platforme

Kombinovano

Imamo iskustvo sa treninzima gde je jedan deo učesnika fizički prisutan u prostoru a drugi deo je online i učestvuje u radu. Tako da možemo garantovati za visok kvalitet treninga i u ovoj opciji.

Praćenje, Podrška i Evaluacija

Po završenom treningu izuzetno je važno  podstaći i podržati polaznike da primenjuju u praksi i trajno usvoje stečena znanja. U zavisnosti od vrste treninga i želje klijenta podršci pristupamo na više različitih načina:

Individualne koučing sesije

Po jedna individulana sesije tokom tri meseca nakon održavanja treninga

Folow up – Refresh radionice

Tri jednodnevne radionice u naredna tri meseca posle treninga

Nakon treninga

 • Unapređenje ličnog zadovoljstva
 • Kvalitetnija komunikacija sa sobom i sa okruženjem
 • Redukovan stres i konfliktne situacije
 • Prevencija sindroma izgaranja
 • Efikasniji i produktivniji radnik
 • Veća motivisanost i kreativnost
 • Izražajnija Fleksibilnost
 • Povećana Lojalnost
 • Sinergija ličnih i poslovnih ciljeva
 • Svi polaznici dobijaju adekvatan materijal u pdf ili štampanom formatu.

Zajedno sa Vama postavljamo ciljeve i okvire treninga.

Za više informacija kontaktirajte nas

Nakon toga dobijate našu, potpuno personalizovanu ponudu, koja je izrađena samo za Vas.