063 269 685‬ info@fokuscentar.rs

Podsticanjem porodičnih aktivnosti do boljih poslovnih rezultata

Dobri smo, ali stvarno dobri, da inspirišemo, motivišemo, osnažimo i edukujemo pojedince, partnere i cele porodice, na aktivniji život u prirodi, kao i aktivniji porodični život.

Te aktivnosti pomažu da porodična i poslovna uloga  budu jedna drugoj podržavajuće. 

Nemamo čarobni štapić, nedajemo garancije da će odmah sve da se promeni, nismo  ovo osmislili da bi Vam to prodali . 

Mi živimo to što Vam od srca preporučujemo i mi želimo da Vaši saradnici osete bar deo benefita takvog života… 

Da sa osmehom idu na posao i da se sa osmehom vraćaju u svoj dom!

Sinergija ličnih i poslovnih ciljeva.

Zar to nije svima nama cilj? 

Vaš partner 

FOKUS trening centar za lični i timski razvoj

Porodično – partnerskim aktivnostima do boljih porodično – poslovnih rezultata

Mnoga istraživanja dokazuju da “postojanje konflikta između porodice i posla (a i obrnutog smera) ima različite negativne posledice kako po učinak na poslu, tako i na zdravstveno stanje (stres, izgaranje) i razne psihološke varijable (zadovoljstvo različitim aspektima života). 

Iskustva u poslovnoj (porodičnoj) ulozi rezultiraju u umanjenom učinku u obavljanju porodične (poslovne) uloge. Konflikt posla i porodice predstavlja ometajući faktor za učinak u različitim ulogama”. 

“Ako se ne bavimo zaposlenima u celini ili životom zaposlenog onda se bavimo samo jednim delom moći ili kreativnosti osobe.”

“Promena načina ophođenja prema radnicima, može podstaći produktivnost više nego promena načina na koji su plaćeni.”

A.Maslov

Mnogo toga nam ukazuje da u velikoj meri može doći do sinergije ličnih i timskih ciljeva kao i da porodična i poslovna uloga mogu jedna drugoj biti podržavajuće. Gde se interesi drugih i svoji sopstveni interesi integrišu, udružuju i ujedninjiju umesto da ostanu odvojeni, suprostavljeni ili međusobno isključivi.

“Od 58 vodećih principa obuhvaćenih u istraživanjima vrednosti u različitim kulturama (Schvartz et al., 2012), briga o porodici je drugi najvažniji prioritet u životu, zaostaje tek iza izbegavanja bolesti.

Porodična motivacija povećava radni učinak povećanjem energije i smanjenjem stresa, a posebno je važna kada nedostaje unutrašnja motivacija. 

Zaključujemo da podrška porodici pruža moćan izvor motivacije koji može poboljšati učinak na radnom mestu, nudeći značajne implikacije za istraživanje motivacije i dinamike posla i porodičnog angažmana.” 

When Job Performance is All Relative:
How Family Motivation Energizes Effort and Compensates for Intrinsic Motivation – University of Pennsylvania

NAŠ KONCEPT su aktivnosti kojim se te dve uloge međusobno podržavaju i podstiču a samim tim dovode do većeg kvaliteta unutar partnerskog ili porodičnog života kao i veće efikasnosti na poslu. 

Ono što mi predlažemo jeste više BORAVKA i AKTIVNOSTI U PRIRODI Vaših zaposlenih ⁄ saradnika i njihovih najbližih jer u prirodi smo svi isti i svi smo okrenuti jedni ka drugima. 

1. Motivaciona prezentacija – Druženje uz kaficu…

 • Kako motivisati partnere i/ili porodicu na aktivnosti u prirodi ili van kuće
 • Aktivnosti u prirodi za odrasle
 • Aktivnosti u prirodi za decu

Trajanje: do 90min

2. Radionica

 • Kako motivisati partnere i⁄ili porodicu na aktivnosti u prirodi ili van kuće
 • Aktivnosti u prirodi za odrasle
 • Aktivnosti u prirodi za decu

+

 • Individulni rad
 • Timski rad

Trajanje: 3h

3. Trening

 •  Kako motivisati partnere i/ili porodicu na aktivnosti u prirodi ili van kuće
  • Aktivnosti u prirodi za odrasle
  • Aktivnosti u prirodi za decu      
 • Individulni rad
 • Timski rad 

 +

 • kako uspešnu porodičnu aktivnost transformisati (preneti) na tim
 • priprema timske aktivnosti

Trajanje: 6h

4.  Family Business Day – za zaposlene, njihove partnere i članove porodice             

Aktivnosti u prirodi (eventualno u zatvorenom prostoru)

 • rekreativne i zabavne
 • edukativne

Odvojene aktivnosti

 • za zaposlene
 • za njihove partnere
 • za decu

Zajedničke aktivnosti 

 • za sve i sumiranje tih odvojenih aktivnosti u jednu celovitu.

Koncept “Family Business Day” je da naši najdraži i ⁄ ili kompletna porodica bar na neki način bude deo firme, oseti vrednosti firme i upozna se sa saradnicima partnera ili roditelja. Sve to bi bilo kroz pažljivo osmišljene aktivnosti tokom kojih bi se iskustveno uvodili u koncept i suštinu koju želite da predstavite najbližem okruženju svojih zaposlenih.

Trajanje: 1 – 2 – 3 … dana

PREDLOG:
– da ovoj aktivnosti prethode sve prethodne aktivnosti, kako bi učesnici imali priliku da učestvuju u kreiranju  a kasnije i u realizaciji same aktivnosti. To je neponovljivo iskustvo i izuzetno korisno za sve dalje aktivnosti koje kasnije mogu i samostalno realizovati. Tako da će dobiti alate za pripreme i realizacije narednih aktivnosti.

5. Follow Up

 • Rezime projekta i naredni koraci

Trajanje: 3 – 6h

Aktivnosti radimo na:

 • Engleskom
 • Francuskom
 • Srpskom

Način realizacije:

 • Fizički prisutni
 • Online – Zoom ili neka druga platforma
 • Kombinovano – deo fizički prisutan a deo online

Naš tim:

Naš Tim čine treneri koje osim međunarodno priznatih sertifikata prvenstveno kvalifikuje to što oni sa svojim porodicama žive sve to što ćemo od srca preneti na Vaše saradnike.

To su:

Celine i Xaviar Pascha

Bike Family Nomads – live explore share inspire
Antropolog, Fotograf, govornik, life coach, FOKUS trener
Porodica iz Švajcarske koja već 12 godina putuje svetom na biciklima. U tom periodu dobili su dve kćerke.
Obišli su 4 kontinenta i prešli 86000 km na biciklima. Istraživali su neka od najudaljenijih mesta i živeli na temperaturama od – 45°C to + 53°C.

Sve o njima možete saznati na www.ylia.ch

Biljana i Dragan Sandić

Koriste svaki trenutak za boravak u prirodi sa svojom petočlanom porodicom. Tokom tih aktivnosti do sada imaju više od 100 noći prespavnaih u prirodi i šatoru.
Sa decom od 4, 8 i 10 godina išli su biciklima od Srbije do Švajcarske.
Veoma su aktivni u promovisanju aktivnog odnosa prema prirodi, sa posebnom pažnjom na decu i mlade. Imaju višedecenijsko iskustvo u organizovanju višednevnih aktivnosti u prirodi za veliki broj učesnika.

Sertifikovani su treneri ličnog razvoja i razvoja timova visokih performansi kao i FOKUS treneri.  

Za više informacija kontaktirajte nas

Nakon toga dobijate našu, potpuno personalizovanu ponudu, koja je izrađena samo za Vas.