063 269 685‬ info@fokuscentar.rs

Lideri u obrazovanju

Da li želite da Vaš tim ima bolju komunikaciju
i izraženiji timski duh?

Da li želite da se u timu međusobno
bolje razumeju i podržavaju?

Da li želite da Vaš tim bude efikasniji?

Da li želite da nadogradite Vaše liderske kompetencije
i/ili vaših najbližih saradnika?

Koji je cilj seminara?

Cilj je da se liderima u obrazovanju pruže nove tehnike i alati kako bi sa svojim timovima radili lakše i efikasnije. Da kroz radionice steknu lično iskustvo i ponesu konkretna znanja za primenu u svojim timovima. Panel diskusije će biti izvor novih ideja koje će samo da učvrste vaše pozicije lidera u obrazovanju.

Kome je seminar namenjen?

Seminar je namenjen direktorima i svim ostalima koji vode timove. Svima koji žele da preduprede negativne posledice ovog teškog vremena, da adekvatnije odgovore na pritiske, koji se vrše na njih sa svih strana, i da sa svojim timovima postignu bolje rezultate i odgovore svim izazovima.

Benefiti nakon ovog seminara?

O modelima ličnog i timskog razvoja, koje ćemo raditi na seminaru, se mnogo govori ali na žalost nemaju svi mogućnost da prođu kroz NLP, PCM, Coaching i HPTC edukaciju. Osim teritorijalne uslovljenosti velika stavka je i cena ovih predivnih edukacija.  Zahvaljujući velikom entuzijazmu i spremnosti svih realizatora „Lideri u obrazovanju“ za 3 dana rada sa nama i sticanja novih iskustava, sigurni smo da ćete imati kvalitetnji, lagodniji, kreativniji i efikasniji rad sa svojim timovima. Da će Vam biti olakšano da budete pravi lideri i da više ne trošite energiju na „nerazumevanje“ u timu, među timovima i među vama.

Osim novo stečenog iskustva dobićete i konkretne alate sa kojima možete odmah da krenete da realizujete i ideje koje su vam do danas bile neostvarive.

Zahvaljujući panel diskusijama dobijate nove uvide u liderski preduzetnički mindset, alternativne načine obezbeđivanja sredstava i čuti šta imaju da kažu lideri obrazovanja iz velikih obrazovnih sistema razvijenijih zemalja sa posebnim naglašavanjem agilnog obrazovanja.

Mesto i vreme seminara:

Zbog epedimiološke situacije seminar se održava putem Livestreama

01-03. decembra 2020.

Teme i Predavači:

Teme predavanja:

Tema 1: PCM Model

 • Različite stukture ličnosti i kako ih prepoznati
 • Kako različiti tipovi ličnosti komuniciraju
 • Kako prilagoditi svoj komunikacioni stil različitim strukturama ličnosti
 • Na koji način različiti tipovi ličnosti pokazuju nezadovoljstvo

Dragana Miletić Vasović je HR konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti razvoja zaposlenih i stručne obuke. Tokom svoje karijere učestvovala je u kreiranju i sprovođenju brojnih razvojnih projekata, radionica i programa obuke za više od 50 kompanija. Ima preko 10 godina iskustva u oblasti ljudskih resursa tokom kojih se specijalizovala za rad na unapređenju liderskih i menadžerskih veština, unapređenju saradnje i motivacije.

Dragana je kouč Erickson College-a, sertifikovani trener Persone Global i sertifikovani PCM (Process Communication Model) trener i PCM kouč. Takođe je sertifikovana za alate za procenu SHL i Hogan. Dragana je po obrazovanju psiholog. Završila je edukaciju iz O.L.I. Integrativne psihodinamske psihoterapije, kao i bazični nivo edukacije iz Telesne psihoterapije. Takođe sertifikovana je i za primenu biofidbek i neurofidbek metoda od strane Biofidbek Asocijacije Srbije. Pored profesionalnosti u pristupu, navedena znanja omogućuju joj fleksibilnost u radu sa različitim grupama, različitim osobama i različitom tematikom.

Dragana je autor više desetina autorskih članaka u dnevnom listu ’Danas’ na temu koučinga i mogućih načina za podsticanje razvoja individua i organizacija.

Osnivač je http://vigordmv.com

Tema 2: Model primene NLP metode i tehnike u praksi

 • Stil rukovođenja
 • Menadžerski filteri
 • Liderske kompetencije

Tamara Vlahović je osnivač Life & Mind Studio, trener razvojnih veština, konsultant, autor akreditovanog programa Ministarstva prosvete, obrazovanja i tehnološkog razvoja „Časovi razumevanja i radosti“ (NLP Basic za sve zaposlene u prosveti na kojima je učestvovalo više od 300 učesnika) i akreditovanih programa kontinuirane trenerske edukacije i coaching akademije švajcarske asocijacije IANLP ICC.

Tamara se više od 25 godina bavi novim modelima, kreiranjem i upravljanjem biznis, ličnim, timskim i organizacionim transformacijama.

Tema njenih programa su obuka i razvoj, upravljanje učinkom, radni odnosi.
Kombinujući razvojne tehnike za stručno usavršavanje, bavi se psihodinamikom pojedinaca, izgradnjom timova, organizacionom strukturom, razvojem HR kulture i Lidera kao strateške funkcije, inovativnog neformalnog obrazovanja i poslovanja.

Cilj razvoja Lidera u svim oblastima a posebno u obrazovanju je unapređenje procesa rada, fokusiranost na  rešenja,  razvijajanja kritičkog mišljenja i agilnog razmišljanja, unapređenje komunikacionih veština, izgradnji korporativne kulture, stvaranju uslova za saradnju i jačanje timskog rada, stvarajući podržavajuću klimu zaposlenih i motivišuću atmosferu za rad u cilju većeg doprinosa u poslovanju i unapređenju obrazovanja.

 

Tema 3: Lider kao kouč

 • Šta je koučing?
 • Nova paradigma u upravljanju i vođenju u 21. Veku
 • Lider kao kouč – šta je nova, a šta je stara mudrost koju smo (možda) zaboravili
 • Konkretni koučing alati koji pomažu liderima da lakše rukovode, jasnije prenose poruke, lakše motivišu zaposlene i potpunije ostvare postavljene ciljeve.

Sandra Savanović-Stevanović je trener poslovnih veština i konsultant za poslovni razvoj i strateško planiranje poslednjih 20 godina. Duboko veruje u celoživotno učenje i životna misija joj je da pomogne i podrži ljude u njihovom profesionalnom i ličnom razvoju. Radila je sa 1.000 preduzeća, 3.500 preduzetnika i 200 opština u regionu Jugoistočne Evrope na različitim programima obuke, podrške i razvoja. Specijalizovala se za teme iz preduzetništva, strateškog i operativnog planiranja, upravljanja promenama, organizacionog razvoja, komunikacije, timskog rada i liderstva. Radi sa javnim (od lokalnog do nacionalnog nivoa), privatnim (i korporacije i mikro, mala i srednja preduzeća), nevladinim i međunarodnim organizacijama (EU, GIZ, USAID,SDC/SECO/SIPPO, JICA, brojne UN agencije, ILO, ADA, EBRD…) Prosečno godišnje održi oko 1.000 sati treninga i 200 sati koučinga. Radila je u više od 20 zemalja na 4 kontinenta. Njene obuke do sada je pohađalo nešto više od 50.000 ljudi.

Poseduje veliki broj međunarodnih trenerskih i koučing sertifikata: NLP Fellow Member Trainer (IA NLP, Švajcarska), NLP Master trener (IN NLP, Nemačka), CEFE Senior International Trainer (CEFE international, Nemačka) www.cefe.rs, sertifikovani trener za set komunikacionih veština (Persona Global, SAD), PDA analitičar (PDA International Argentina i SAD), Erikson Coach i High Performance Team Coach (Erickson College, Kanada), PCM kouč i trener (Cahler Communication, Francuska), sertifkovovani praktičar drugog nivoa Points of You (PoY, Izrael), trener trenera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD, London), akreditovani mentor Cherie Blair Foundation (CBF, Velika Britanija), akreditovani mentor Univerziteta Kembridž za start-upove (ImagineIF, Kembridž, Velika Britanija), samo su neki od najznačajnijih.

Nagrađena je od strane EBRD za najboljeg mentora za žensko preduzetništvo u Jugoistočnoj Evropi.

Po formalnom obrazovanju, Sandra je diplomirani ekonomista. Završila poslediplomske studije iz Upravljanja procesima tranzicije i rekonstrukcije, kao i specijalističke studije iz Upravljanja procesima inovacija u MSP na Univerzitetu u Brajtonu, Velika Britanija.

Tema 4: High Performance Team Coaching (HPTC)

 • Stvaranje i jačanje timskog identiteta
 • Sinergija ličnih i timskih ciljeva
 • Motivacija pojedinca u timu i celog tima
 • Kako povećati performanse tima

HPTC je  danas „must have“. Jednostavno je obavezan za sve timove pred kojima su zahtevni izazovi, bilo da se timovi tek formiraju ili su već formirani, bilo da su tu za realizaciju jednog zadatka u određenom vremenskom okviru, ili su to timovi na duge staze sa složenim projektima.

Namenjen je timovima koji su fizički na jednom mestu ili su po različitim mestima i centrima. 

Za razliku od privatnog života, gde sami biramo svoj tim, u poslovnom okruženju nemamo često tu priliku. Sa tim timom ne samo što moramo da ostvarimo očekivane rezultate nego smo više vremena sa njima nego sa svojim najmilijima.

Ako smo okrenuti problemima unutar tima onda ne primećujemo opasnosti koje nam dolaze spolja!

Koučing je okrenut ka rešenjima, a trener – kouč – vešto vodi tim, tako da svojim aktivnostima i aktivnim učešćem svih članova dođe do svih elemenata neophodnih za uspeh tima. Osećaj pripadanja, istih vrednosti i duboke empatije dramatično unapređuje poverenje, saradnju i mogućnost rešavanja izazova. To su možda i najbitniji činioci za postizanje vrhunskog rezultata.

Tokom radionice biće dosta praktičnog iskustvenog rada.

Dragan Sandić je sportista, ljubitelj prirode, NLP trener, HPT kouč, preduzetnik. Od rane mladosti radi sa timovima, prvo u izviđačkoj organizaciji a zatim veoma uspešno I u ostalim granama nevladinog sektora. Zadnjih 20 godina je u preduzetničkim vodama.  Osim što je direktor I suvlasnik luksuznog modnog brenda ISKON mode on je I NLP Trener (Neuro Lingvističko Programiranje) I High Performance Team Coach (Erickson College, Kanada). Bogato životno iskustvo, NLP znanje I Koučing koristi kako u svojoj firmi u radu sa svojim timovima, tako I u drugim firmama i društvenom sektoru na stvaranja timova visokih performansi, na svim nivoima, kao I jačanju svake individue.

Sve to je dovelo do stvaranja FOKUS trening centra za lični i timski razvoj kako bi sa svojim saradnicima intenzivnije radio na jačanju kompetencija lidera i njihovih timova.

Njegova vizija je razvijanje i uspostavljanje sinergije ličnog i timskog.

Bez obzira na izuzetne trenerske rezultate prilikom pomoći pojedincima na njihovom ličnom razvoju ipak su mu timovi specijalnost.

 

Teme panela:

Panel 1: Preduzetnički mindset u obrazovanju

Da li ste znali da u Srbiji postoje dve firme koje proizvode skoro sav školski nameštaj za Dansko i Nemačko tržište?

Teme:

 • Da li preduzetnici nastaju ili se stvaraju i grade?
 • Šta možemo da naučimo od njih i kako njihovo iskustvo i znanje može da se primeni na druge sfere života?
 • Kakvi sve biznisi postoje u Srbiji i šta to zanimljivo rade? 

Moderator:

Ivan Minić profesionalnu karijeru gradi od 2001. godine, a 2002. osniva Burek.com, najveću internet zajednicu na ovim prostorima sa više od 2.200.000 članova, i igru znanja i strategije Conquiztador. Prodao udeo u firmi investitorima iz Mađarske sa nepunih 23. godine i dobio prvu investiciju za online projekat okrenut lokalnom tržištu na ovim prostorima.

Kao dizajner, developer i project manager radio je na više od 350 projekata za klijente iz 28 zemalja, u poslednjih nekoliko godina kao deo Simplicity.rs tima. Kao konsultant u oblasti internet marketinga, sarađivao sa više od 50 najpoznatijih svetskih brendova u vezi njihovog nastupa na lokalnom tržištu. U saradnji sa Telenor Srbija osmislio je i pokrenuo MojaFirma.rs.

Organizovao i suorganizovao mnoštvo stručnih skupova, od 2002. na ovamo, uključujući i Blogomaniju ’13, koja je okupila više od 1000 ljudi iz regiona oko teme elektronskog poslovanja i digitalnog marketinga na Kopaoniku. Prethodnih godina pomaže strukovnoj organizaciji – IAB Serbia, u organizaciji događaja. Javno govori na temu preduzetništva, marketinga i razvoja poslovanja i samozapošljavanja.

Blog For The Win, na kome piše na prethodno navedene teme, više puta je proglašavan jednim od najboljih u regionu. Piše i za NetokracijuSportske.netBeforeAfterJužneVesti, a povremeno kao fotograf i snimatelj ilustruje sportske priče lokalnog izdanja Vice-a i SportKlub-a.

Od septembra 2015. godine izabran je za Zamenika predsednika Konferencije suosnivača Registra nacionalnog internet domena Srbije, a od 2019. godine je član Upravnog odbora fondacije. Od juna 2016. pokreće sa partnerima servis MojaPijaca.rs. U decembru 2016. predsedava stučnim žirijem srpskih IAB MIXX awards, lokalnog izdanja jedinog globalnog takmičenja koje je 100% – digital.

Od februara 2017. godine predaje na Fakultetu za medije i komunikacije predmet Upravljanje digitalnim projektima.

Od januara 2019. godine uređuje i vodi podcast Pojačalo i otvara Burgos – premium burger bar u Beogradu.

Panel 2: Projektno finansiranje u obrazovanju 

Cilj panela je promocija izgradnje kapaciteta obrazovnih institucija u Srbiji za pisanje projekata i korišćenje potencijalnih izvora finansiranja za unapređenje kvaliteta, pravednosti  i efikasnosti rada.

Ideja je da se u okviru ovog panela razmotre sledeće teme:

 • obrazovni prioriteti u Republici Srbiji i Evropskoj uniji, raspoloživi izvori finansiranja,
 • osnove projektnog planiranja, mapiranje obrazovnih potreba na lokalnom nivou i na nivou škole,
 • značaj i uloga projektnog planiranja za unapređenje rada škola i primeri iz prakse.

Moderator: 

Vladimir Pandurov, https://eu-projekti.rs/ ,   je nagrađivani autor, predavač i međunarodni menadžment konsultant za pripremu strateških planova i projekata sa preko 20 godina iskustva u programima evropskih integracija i/ili razvojne pomoći širom Centralne i Jugoistočne Evrope, Turske i Bliskog istoka.  Nagrađivani je ekspert za pisanje projekata (Treće mesto za najbolji IPA projekat u Evropi 2013 godine – European Projects Awards IPA 2013), a ispred Delegacije EU u Srbiji, imenovan je za eksperta u oblasti EU fondova, malih i srednjih preduzeća i inovacija – Tima Evropa Srbija. Organizovao ili facilitirao više od 170 treninga i seminara; napisao je i/ili realizovao 43 projekta (vrednosti oko 51 miliona EUR, 88% uspešnost ugovaranja win rate). 

Klijenti: Svetska banka, UNDP, USAID, EU, Savet Evrope, PriceWaterhouse Coopers, GIZ,  Vlada Republike Srbije, Vlada AP Vojvodine, Fondacija SPARK, Privredna komora Srbije, Institut IstokZapad, GFA, EPTISA, Heineken, HELP, Maksima konsalting, MSP konsalting, SKGO, RTV, IDA, SEEEDEV, regionalne razvoje agencije, opštine, gradovi, nevladine organizacije…

Panel 3: Primeri uspešnih praksi lidera obrazovanja u razvijenim zemljama

Uskoro više informacija…

Moderator:

Zorica Vukajlović je završila Učiteljski fakultet u Beogradu i 33 godine radi kao učiteljica. Dvadesetak godina je u Društvu učitelja Beograda, poslednjih osam na mestu predsednice, http://www.drustvoucitelja-bg.edu.rs/ .

Bavi se strukom u najširem smislu kako u školi tako i šire, sarađujući sa lokalnim učiteljskim društvima, Savezom učitelja Republike Srbije, MPNTR-om, ZUOV-om, ZVКOV-om, Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika kao i drugim organizacijama relevantnim za obrazovanje u Srbiji.

Program:

Utorak – 1.12.2020.

17:30 – 17:50
Par reči od strane organizatora

18:00 – 19:30 – Panel 1
Preduzetnički mindset u obrazovanju

Sreda – 2.12.2020.

09:00 – 10:45 – Tema 1
Process Communication Model

11:15 – 13.00 – Tema 2
Model primene NLP metoda

14:00 – 15:30 – Radionica
Tema 1 i Tema 2

16:00 – 17:30 – Radionica
Tema 1 i Tema 2

18:00 – 19:30 – Panel 2
Projektno finansiranje u obrazovanju

 

Četvrtak – 3.12.2020.

09:00 – 10:45 – Tema 3
Lider kao Kouč

11:15 – 13.00 – Tema 4
High Performance Team Coaching

14:00 – 15:30 – Radionica
Tema 3 i Tema 4

16:00 – 17:30 – Radionica
Tema 3 i Tema 4

18:00 – 19:30
Agilno obrazovanje

Kotizacija: Zahvaljujući sponzoru ISKON mode imamo popust 30-60% na kotizaciju, tako da su finalne cene.

Kotizacije:

Online učešće sa praćenjem svih tema, radionica na te teme i svih panela

 • 24.000 (205€) – 3 online pristupa seminaru
 • 16.000 (135€) – 2 online pristupa seminaru
 • 12.000 (105€) – 1 online pristup seminaru 

Društvo učitelja Beograda nije u sistemu PDV-a stoga su ovo finalne cene.

Prijava:

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, molimo Vas da ostavite kontakt podatke u formi ispod nakon čega ćemo Vas kontaktirati sa daljim koracima. 

Zbog epidemiološke situacije broj mesta je organičen, a ukoliko imate pitanja, ispod formulara se nalaze naši kontakt podaci.

Formular za prijavu:

Oblik ucesca

1 + 4 =

 

Organizatori

Društvo učitelja Beograda
011/ 32-39-697
011/ 32-45-385
drustvouciteljabg@gmail.com
http://www.drustvoucitelja-bg.edu.rs

FOKUS trening centar
za lični i timski razvoj
063 / 269-685
info@fokuscentar.rs
https://www.fokuscentar.rs