lideriuobrazovanjusss
Da li želite da Vaš tim ima bolju komunikaciju i izraženiji timski duh?

Da li želite da se u timu međusobno bolje razumeju i podržavaju?

Da li želite da Vaš tim bude efikasniji?

Da li želite da nadogradite Vaše liderske kompetencije i/ili vaših najbližih saradnika?
Koji je cilj seminara?
Cilj je da se liderima u obrazovanju pruže nove tehnike i alati kako bi sa svojim timovima radili lakše i efikasnije. Da kroz radionice steknu lično iskustvo i ponesu konkretna znanja za primenu u svojim timovima. Panel diskusije će biti izvor novih ideja koje će samo da učvrste vaše pozicije lidera u obrazovanju.

Kome je seminar namenjen?
Seminar je namenjen direktorima i svim ostalima koji vode timove. Svima koji žele da preduprede negativne posledice ovog teškog vremena, da adekvatnije odgovore na pritiske, koji se vrše na njih sa svih strana, i da sa svojim timovima postignu bolje rezultate i odgovore svim izazovima.

Benefiti nakon ovog seminara?
O modelima ličnog i timskog razvoja, koje ćemo raditi na seminaru, se mnogo govori ali na žalost nemaju svi mogućnost da prođu kroz NLP, PCM, Coaching i HPTC edukaciju., što zbog geografske pozicije što zbog, prilično visoke cene za naše usove.
Zahvaljujući velikom entuzijazmu i spremnosti svih realizatora „Lideri u obrazovanju“ za 3 dana rada sa nama i sticanja novih iskustava, sigurni smo da ćete imati kvalitetnji, lagodniji, kreativniji i efikasniji rad sa svojim timovima. Da će Vam biti olakšano da budete pravi lideri i da više ne trošite energiju na „nerazumevanje“ u timu, među timovima i među vama.

Osim novo stečenog iskustva dobićete i konkretne alate sa kojima možete odmah da krenete da realizujete i ideje koje su vam do danas bile neostvarive.
Zahvaljujući panel diskusijama dobijate nove uvide u liderski preduzetnički mindset, alternativne načine obezbeđivanja sredstava i čuti šta je to agilno obrazovanje i šta imaju da kažu lideri obrazovanja iz velikih razvijenijih obrazovnih sistema.

Mesto i vreme seminara:

Zbog epedimiološke situacije seminar se održava putem Livestreama

01-03. decembra 2020.

Teme:


Tema 1: PCM Model

Trener: Dragana Miletić Vasović (možda linkovati sa www.vigordmv.com )
 • Različite stukture ličnosti i kako ih prepoznati
 • Kako različiti tipovi ličnosti komuniciraju
 • Kako prilagoditi svoj komunikacioni stil različitim strukturama ličnosti
 • Na koji način različiti tipovi ličnosti pokazuju nezadovoljstvo

Tema 2: Model primene NLP metode I tehnike u praksi

Trener: Tamara Vlahović ( https://lifeandmindstudio.com/ )
 • Stil rukovođenja
 • Menadžerski filteri
 • Liderske kompetencije

Tema 3: Lider kao kouč

Trener: Sandra Savanović Stevanović (www.cefe.rs )
 • Šta je koučing?
 • Nova paradigma u upravljanju i vođenju u 21. Veku
 • Lider kao kouč – šta je nova, a šta je stara mudrost koju smo (možda) zaboravili
 • Konkretni koučing alati koji pomažu liderima da lakše rukovode, jasnije prenose poruke, lakše motivišu zaposlene i potpunije ostvare postavljene ciljeve.

Tema 4: High Performance Team Coaching (HPTC)

Trener: Dragan Sandić (www.fokuscentar.rs )
 • Stvaranje i jačanje timskog identiteta
 • Sinergija ličnih i timskih ciljeva
 • Motivacija pojedinca u timu i celog tima
 • Kako povećati performanse tima

Panel 1: Preduzetnički mindset u obrazovanju Moderator: Ivan Minić (www.pojacalo.rs)

Da li ste znali da u Srbiji postoje dve firme koje proizvode skoro sav školski nameštaj za Dansko i Nemačko tržište?
Teme:
 • Da li preduzetnici nastaju ili se stvaraju i grade?
 • Šta možemo da naučimo od njih i kako njihovo iskustvo i znanje može da se primeni na druge sfere života?
 • Kakvi sve biznisi postoje u Srbiji i šta to zanimljivo rade?

Panel 2: Projektno finansiranje u obrazovanju

Moderator: Vladimir Pandurov (https://eu-projekti.rs/)

Cilj panela je promocija izgradnje kapaciteta obrazovnih institucija u Srbiji za pisanje projekata i korišćenje potencijalnih izvora finansiranja za unapređenje kvaliteta, pravednosti i efikasnosti rada.
Teme:
 • obrazovni prioriteti u Republici Srbiji i Evropskoj uniji, raspoloživi izvori finansiranja,
 • osnove projektnog planiranja, mapiranje obrazovnih potreba na lokalnom nivou i na nivou škole,
 • značaj i uloga projektnog planiranja za unapređenje rada škola i primeri iz prakse.

Panel 3: Primeri uspešnih praksi lidera obrazovanja u razvijenim zemljama

Moderator: Zorica Vukajlović ( http://www.drustvoucitelja-bg.edu.rs/ )
Screenshot 2020-11-16 at 11.22.01

Kotizacije:

Online učešće sa praćenjem svih tema, radionica na te teme i svih panela
 • 24.000 (205€) – 3 online pristupa seminaru
 • 16.000 (135€) – 2 online pristupa seminaru
 • 12.000 (105€) – 1 online pristup seminaru
Društvo učitelja Beograda nije u sistemu PDV-a stoga su ovo finalne cene.
Društvo učitelja Beograda
011/ 32-39-697
011/ 32-45-385
drustvouciteljabg@gmail.com
http://www.drustvoucitelja-bg.edu.rs
FOKUS trening centar
za lični i timski razvoj
063 / 269-685
info@fokuscentar.rs
https://www.fokuscentar.rs